Katalog informacija

Godina:  
    

PDF dokumenti

GodinaNazivDoc
2023Obavjest kandidatima o sklapanju ugovora o radu Obavjest kandidatima o sklapanju ugovora o radu.pdf
2023Financijsko izvješće za 2022 Financijsko izvješće za 2022.rar
2023Godisnje_izvjesce ZPPI za 2022 Godisnje_izvjesce ZPPI za 2022.pdf
2023Godisnje_izvjesce ZPPI za 2022 Godisnje_izvjesce ZPPI za 2022.csv
2023Natječaj vatrogasac Natječaj vatrogasac.pdf
2023Natječaj vatrogasac-vozač vatrogasnih vozila Natječaj vatrogasac-vozač vatrogasnih vozila.pdf
2023Prilog izjava Prilog izjava.pdf
2023Prilog obrazac prijave JVP Grada Crikvenice Prilog obrazac prijave JVP Grada Crikvenice.pdf