Javna vatrogasna postrojba Crikvenica

U Gradu Crikvenici je kao i u drugim gradovima protupožarna zaštita bila u rukama dobrovoljaca tj. Dobrovoljnog vatrogasnog društva Crikvenica. Zbog gospodarskog razvoja, posebno na polju turizma i hotelijerstva, te donesene Procjene i Plana ugroženosti od požara proizašla je potreba za formiranjem profesionalne vatrogasne jedinice.

Nazovite 193 us slučaju požara!

Vatrogasci

 • Robert Hrelja - Zapovjednik JVP Grada Crikvenice
 • Marino Benić - Vatrogasac- voditelj vatrogasnog odjeljenja
 • Tihomir Puškarić - Vatrogasac- voditelj vatrogasnog odjeljenja
 • Matej Nižetić - Vatrogasac- voditelj vatrogasnog odjeljenja
 • Mirjan Antić - Vatrogasac- vozač vatrogasnog vozila
 • Nino Tus - Vatrogasac- vozač vatrogasnog vozila
 • Nenad Katnić - Vatrogasac- voditelj vatrogasnog odjeljenja
 • Branimir Josipović - Vatrogasac - voditelj vatrogasnog odjeljenja
 • Mladen Gržičić - Vatrogasac (Povjerenik za informiranje)
 • Nadeljka Kori - Spremačica
 • Boris Katić - Vatrogasac-vozač vatrogasnog vozila
 • Alen Mandekić - Vatrogasac- vozač vatrogasnog vozila
 • Luka Milinović - Vatrogasac
 • Goran Crnković - Pomoćnik Zapovjednika JVP Grada Crikvenice
 • Hrvoje Keglević - Vatrogasac - vozač vatrogasnog vozila
 • Dario Licht - Vatrogasac
 • Dario Tus - Vatrogasac
 • Naše vještine

  Obučeni smo za gašenje požara, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, spaša­vanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavlja­nja drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama.

  Zapovjednik postrojbe

  Riječ zapovjednika

  Poštovani sugrađani, cijenjeni posjetitelji naših web stranica, draga braćo vatrogasci! Na području Grada Crikvenice organizirano vatrogastvo staro je preko sto godina. Dobrovoljno vatrogasno društvo Crikvenica započelo je s radom davne 1913. godine te uz manje ili veće padove i uspone brine o vatrozaštiti našeg Grada. Razvojem Crikvenice u moderno turističko središte, pred vatrogasce su postavljani sve veći zahtjevi. Polovicom osamdesetih godina prošlog stoljeća dolazi do formiranja Profesionalne vatrogasne jedinice Općine Crikvenica koja predstavlja početak profesionalnog vatrogastva u Crikvenici. Raznim zakonskim rješenjima od prvotne Profesionalne vatrogasne jedinice, danas Grad Crikvenica ima Javnu vatrogasnu postrojbu utemeljemu kao Javnu ustanovu s propisanim brojem operativnih djelatnika te pripadajućom tehnikom i opremom. Pred današnjom Javnom vatrogasnom postrojbom postavljeni su visoki zahtjevi po pitanju stručne, učinkovite i brze intervencije. Aktivnost Postrojbe nije vezana samo na gašenju požara već i na intervencije kod svih prijetećih ugroza današnjeg modernog doba te ublažavanje posljedice raznovrsnih nesreća i nezgoda. Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice zapošljava 16 operativnih vatrogasaca, stručno osposobljenih i tehnički obučenih za sve vrste intervencija. Prilikom intervencija vatrogasci najčešće koriste sve svoje psihofizičke sposobnosti, ali je važno napomenuti da kod spašavanja drugih života stavljaju u opasnost svoj život, najviše što čovjek može žrtvovati za spas drugog čovjeka. Kod intervencija izrazito je važna dobra organiziranost i timski rad zbog čega se i provodi stalna teoretska i praktična nastava te razni oblici usavršavanja. Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice stručno i učinkovito rješava sve poslove iz vatrogasne djelatnosti na području Grada Crikvenice, ali i na području županije i Republike Hrvatske ako se za to ukaže potreba. Želja nam je putem ove web stranice predstaviti našu postrojbu u riječi i slici, kao i zahvaliti svim vatrogascima i suradnicima koji doprinose razvoju Javne vatrogasne postrojbe Grada Crikvenice, a naročito Dobrovoljnom vatrogasnom društvo Crikvenica s kojim dijelimo radni prostor, opremu i tehniku na obostrano zadovoljstvo. Ovom web stranicom pokušati ćemo prikazati barem dio jednog posebnog načina života, jer biti vatrogasac nije samo zanimanje, već je to stil života.

  Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Crikvenice
  Robert Hrelja, struč.spec.ing.sec.