Veliki požar u Crikvenici 2012

KATASTROFALNI POŽAR U CRIKVENICI,i 23.07.2012. Ponedjeljak, 23.07.2012. ostat će upisan u crikveničkim analima kao dan kada je počeo, opožarenoj povr&scaron;ini najveći, a po ugroženosti ljudsjih života i materijalnih dobara najgori i najopasniji požar u 600-stoljetnoj povijesti naseg Grada. Nas sugovornik, Robert Hrelja, Zapovjednik JVP Grada Crikvenice, nakon gasenja požara, dok se jos zbrajaju stete i uspoređuju statistički podaci, smireno i profesionalno analizira požar, organizaciju gasenja te posljedice, ocijenjujući kako je po svemu ovo bio katastofalan požarkoji nije imao katastrofalne posljedice, zahvaljujući dobroj organizaciji gasenja, blagovremenoj i stručnoj intervenciji vatrogasnih postrojbi, nesebičnoj pomoći civilnog stanovnistva te urednom funkcioniranju ostalih gradskih službi, od Kriznog stožera, preko &bdquo;Murvice&ldquo; do vodovoda, &Scaron;umarije, HEP-a...opožarena je povr&scaron;ina borove kulture i bjelogorice, makije i trave.<br /> <br /> Od stambenih i poslovnih objekata požar je nanio &scaron;tetu samo krovu jedne stambene zgrade na području Studenčića u Selcu i na pripadajućem stanu u potkrovlju te zgrade, a zabilježene su i neznatne &scaron;tete u obližnjim objektima &bdquo;DPD-a&ldquo; i &bdquo;Rabkomerca&ldquo;. Kada se imaju u vidu razmjeri požara, brzina &scaron;irenja po orkaskoj buri i nemogućnost djelovanja zračnih snaga, može se reći da su, izuzev &scaron;umskog područja, materijalne &scaron;tete minimalne i &scaron;to je najvažnije nije bilo ljudskih žrtava niti teže ozljeđenih. U narednim podacima ćemo Vam iznesti kronologiju požara: <br /> <br /> KRONOLOGIJA POŽARA 23.07.2012. 8:35 - Pojava dima u selu Jargovo (Općina Vinodolska) 8:36 - izlaz DVD-a Bribir&ndash;malo sumsko vozilo / 3 vatrogasca 8:38 - provjera dojave osmatračnica Barbara&ndash;izlaz JVP-a Grada Crikvenice; &scaron;umsko vozilo/3vatrogasca 8:40 - obavijesten Zapovjednik JVP-a (isti izlazi na teren) 8:50 &ndash;zapovjednik JVP-a proglasava II. Stupanj Operativog plana za područje Crikveničko- Vinodolskog područja &ndash; mobilizacija JVP-a i DVD-a &bdquo;Crikvenica, DVD-a &bdquo;Bribir&ldquo;, DVD-a &bdquo;San Marino&ldquo; Novi Vinodolski i upućivanje na požariste. 9:15 &ndash; županijski vatrogasni zapovjednik proglasava III. Stupanj Operativnog plana za područje Crikveničko-Vinodolsko Operativno područje. 9:30 &ndash; do tada je na požaristu 16 vozila i 87 vatrogasaca (JVP, DVD-i Bribir, Crikvenica i San Marino-Novi V.) 9:45 &ndash; vatra nosena orkanskom burom dolazi do stambeno-poslovnog područja Studenčić iznad magistrale-aktivna obrana skladisnog prostora &bdquo;Rabkomerca&ldquo; i autoservisa &bdquo;DPD-a&ldquo;, kao i obližnjih stambenih objekata. 10:00- vatra prebacuje magistralu i zahvaća &bdquo;easadnik&ldquo; , ulazi u sumski predio uz istočni dio mjesta Selce te se kreće ka sjevernom rubu autokampa u uvali Slana. Vr&scaron;i se prebacivanje snaga s magistrale na prilazne ceste autokampovima, gdje se uspostavlja obrana te usmjeravanje požara istočno od kampa. 10:15- Zavr&scaron;ena evakuacija kampa Crvenog križa (Matkino- Selce) i najavljena evakuacija autokampa Slana-Selce. 10:45- izdana zapovjed za evakuaciju autokampa Slana-Selce, zbog velike količine dima u kampu. - požar se pomalo usmjerava istočno od rubnog dijela kampa - dolaskom dodatnih vatrogasnih snaga na magistrali se uspostavlja linija obrane mjesta Selce i vozila dolaze iz pravca Rijeke te slažu liniju od Studenčića do zapadnog ulaza u Selce &ndash; sektor 1 - sljedeća grupa vozila zatvara potez od vodospreme Selca do kamenoloma &bdquo;Izgradnje&ldquo;-sektor 2 - treća grupa vozila počinje slagati vertikalnu liniju od magistrale do trase vodovoda, &scaron;titeći istočni dio naselja Hrusta - Sektor 3 - snage koje suzapočele sa ga&scaron;enjem u selu Jargovo, ostale na liniji Jargovo &ndash; Podugrinec, braneći isto, sektor 4 - formiranjem zapovjedni&scaron;tva i ovakvim rasporedom snaga, rukovođenje akcijom počelo se provoditi kroz sektore. Naglom promjenom smjera vjetra požar koji je ugrožavao magistralu, počinje se velikom brzinom &scaron;iriti na potezu kamenolom &bdquo;Izgradnja&ldquo; &ndash; Sv. Barbara te zahvaća kompleks borovine i prebacuje cestu Selce-Bribir - dio snaga iz sektora 1 se prebacuje u pro&scaron;ireni sektor 2 te im se pridružuju snage koje dolaze s istoka (JVP i DIP &bdquo;Zadar&ldquo; te kasnije HV). Nakon pro&scaron;irenja sektora 2 na istok, ponovno dolazi do promjene smjera vjetra te se požar spu&scaron;ta ka magistrali na predjelu Jasenova &ndash; maslinici i prebacuje magistralu. Požar se kontrolira i gasi na dijelu između uvake Jasenova i zapadnog dijela kompleksa maslinika. Zapadna fronta požara u poslijepodnevnim satima poćinje se kretati prema zapadu ugrožavajući rubna naselja mjesta Crikvenica-Hrusta, Pod&scaron;upera, Donja i Gornja Draga te Zoričići. Zbog blizine &scaron;umskog dijela na potezu Donja Draga- Zoričići obavlja se sječa i uklanjanje raslinja tj. izrada protupožarnih prosjeka u &scaron;umi 15-25 metara (ovisno o udaljenosti suhozida). Dodatne snage koje su dolazile u kasno popodnevnim satima (snage iz drugih županija) te dio snaga iz sektora 1, formiraju pro&scaron;ireni sektor 2 &ndash; od magistrale do Zoričića. 24. 09. 2012. Oko 3:00 sati uspjele su se obraniti sve kuće u sektoru 2 te je do&scaron;lo do privrempnog zati&scaron;ja na po&not;žari&scaron;tu. Cijelo vrijeme postojala je jedna fronta požara koja se po sjevernom obronku brda kretala od sela Podugrinac prema selu &Scaron;arari s povremenim prelas- cima preko vrha ka jugu. Zbog navedene fronte dio snaga je prebačen na područje od sela Zoričići prema vodospremi i ce&not;stom prema &Scaron;ararima. Poslije 5:00 sati fronta je do&scaron;la do obrambene li&not;nije te je ponovno ugrozila selo Zoričići, ovaj put sa sjeverne strane. U jutarnjim satima do&scaron;lo je do smanjenja jačine vjetra te oko 8:00 sati na požari&scaron;te stižu najprije tri, a potom i četvrti kanader koji radi cca do 9:30, dok im je vjetar dozvoljavao. Izvr&scaron;ili su doga&scaron;ivanje kri&not;tičnih točaka. U 10:00 sati zapovjedni&scaron;tvo je proglasilo da je požar lokaliziran, a u 14:00 sati poga&scaron;en. Na požari&scaron;tu je ostalo osiguranje naredna tri dana koje je od početnih 150 vatrogasaca smanjivano sva&not;kih 12 sati te zavr&scaron;ilo s 20 vatrogasaca Aktivnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika tijekom intervencije: 9:30 &ndash; županijski vatrogasni zapovjednik progla&scaron;ava IV. stupanj Operativnog plana za područje Crikveničko-Vinodolskog operativnog područja. Od 9:30 do 12:00 na požari&scaron;te, sukladno IV. Stupnju, stiglo i uključilo se u ga&scaron;anje dodatnih 36 vozila i 136 vatrogasaca s podrućja PGŽ. Oko 11:00 gasiteljima iz PGŽ pridružuje se JVP Senj (3 vozila/8 vatrogasaca). Od 12.00 do 16:00 na požari&scaron;te stiglo dodatnih 20 vozila i 87 vatrogasaca s područja PGŽ. Oko 16:00 županijski zapovjednik na požari&scaron;tu je imao 75 vozila i 296 vatrogasaca s područja PGŽ i JVP Senj. U 16:00 županijski vatrogasni zapovjednik progla&scaron;ava V. Stupanj Operativnog plaba za područje Crikveničko-Vinodolskog operativnog područja.