Obavijest kandidatima o ODLUCI za zasnivanje radnog odnosa sa JVP Grada Crikvenice

Na osnovu NATJEČAJA za obavljanje poslova i radnih zadataka - Vatrogasac - 2 izvršitelj/ica, Vatrogasno vijeće JVP Grada Crikvenice donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa sa sljedećim izabranim kandidatima: 1. za radno mjesto vatrogasac/vatrogaskinja - Luka Milinović iz Crikvenice 2. za radno mjesto vatrogasac/vatrogaskinja - Sandro Pavličević iz Crikvenice